home
news
about theworldvotes
about the candidates
your say
initiative
donate
Privacy Policy
|home| |tell a friend| |contact us| sobre theworldvotesconcernant theworldvotesmore languages
 learn more


theworldvotes

Al Novembre de 2004 els ciutadans dels Estats Units elegiran el seu nou president. El resultat d’aquestes eleccions tindrà una influència directa en les vides de ciutadans de tot el mon.

Theworldvotes.org mira d’aplicar les noves tecnologies per a proveir de veu als ciutadans de tot el mon en assumptes que ens afecten a tots.

Asseguris que la seva veu serà escoltada enregistrant-se electrònicament i afegeixi el seu impuls a un moviment mundial per a establir una democràcia global.

Qui pot votar?

Tots els ciutadans del mon que es sentin implicats en la construcció d’un sistema internacional de govern democràtic que es basi en el respecte dels drets humans universals

Quan votar?

Pot registrar-se ara! Cada ciutadà global registrat rebrà una papereta de vot electrònic abans del dia de les Eleccions Presidencials.

Es realitzaran enquestes regulars entre els votants registrats durant la cursa cap a les eleccions Presidencials per a seguir globalment les preferències entre els ciutadans.

Publicació dels resultats?

El resultat final de la votació global per a l’elecció del President dels Estats Units es publicarà en 2 de Novembre de 2004. Es publicaran també enquestes intermitges durant la campanya electoral.

Com funciona?

Senzill. Registri’s ara. En el seu moment vostè serà convidat a emetre el seu vot electrònicament a theworldvotes.org, i podrà seguir els resultants en el lloc web o en les noticies del dia.
Mobilitzi els seus amics a Internet per a que també es registrin!

Errors electorals?

S’establirà una Comissió Electoral global per a validar el procés electoral i els seus resultats. Estarà formada pels gestors més experts en eleccions nacionals.

Què fer de mentre?

La democràcia es construeix mitjançant un compromís en el diàleg. Tots els ciutadans, incloent els ciutadans dels Estats Units, son benvinguts a afegir-se a aquest diàleg. Fent servir el dret de votar és una excel•lent forma d’expressar la seva veu i de fer-vos sentir. Es demanarà a líders d’opinió i periodistes de diversos continents que publiquin les seves reflexions sobre democràcia global en aquest lloc.

Participi en aquest experiment!

S’ha escrit i s’ha discutit molt sobre e-voting i e-democràcia. Pot Internet realment canviar la forma en que una nació, o fins i tot el mon, son governats? Theworldvotes.org és el primer experiment d’e-democràcia global – i vostè hi pot formar part!

Ciutadans dels Estats Units: Pareu atenció si us plau!

Theworldvotes.org no pretén ser una plataforma anti-Americana o anti-G.H.Bush. Els ciutadans dels Estats Units son benvinguts a registrar-se i fer que la seva veu sigui també escoltada.

Emetent el seu vot a theworldvotes.org no vol dir que vostè hagi votat oficialment. Animem als ciutadans dels Estats Units a votar també en el seu collegi electoral tradicional.


(Translation courtesy of Jordi Saldo)