home
news
about theworldvotes
about the candidates
get involved
initiative
donate
Privacy Policy
|home| |tell a friend| |contact us| sobre theworldvotesconcernant theworldvotesmore languages
 learn more


over theworldvotes

In november 2004 kiezen de Amerikaanse staatsburgers een nieuwe president. De uitkomst van deze verkiezing heeft direct invloed op het leven en welzijn van alle wereldburgers. 

Theworldvotes.org is een platform dat door inzet van nieuwe technologiën alle burgers op deze wereld een stem wil geven in verkiezingen die ons allemaal aangaan.

Laat ook uw stem horen en vul het registratieformulier in. Hiermee draagt u bij aan een transparanter en democratischer bestuur van deze wereld.

Wie mag er stemmen?

Alle burgers op deze wereld die zich willen inzetten voor het herstel en de democratisering van de internationale rechtsorde, welke gebaseerd is op respect voor de universele rechten van de mens.

Wanneer kunt u stemmen?

U kunt zich nu al registreren! U ontvangt dan tijdig een elektronisch stembiljet, de dag voordat Amerika haar nieuwe president kiest.

Aanvullend zullen er regelmatig opiniepeilingen worden gehouden over onderwerpen die eenieder aangaan.

Wanneer worden de resultaten gepubliceerd?

The uitslag van deze schaduwverkiezing wordt gepresenteerd op 2 november 2004, de dag nadat de feitelijke verkiezingen in Amerika hebben plaatsgevonden. Tijdens de verkiezingscampagne zelf worden de uitslagen van de tussentijdse peilingen direct gepubliceerd op deze site.

Hoe werkt het?

Heel eenvoudig. Registreer nu. Gaandeweg ontvangt u een uitnodiging om uw stem elektronisch uit te brengen. De resultaten leest u die dag terug op deze site of in het nieuws.

Nodig ook uw vrienden en bekenden uit om mee te doen!

Wie houdt er toezicht?

Een internationale kiescommissie zal verzocht worden om toezicht te houden op deze schaduwverkiezingen. Deze kiescommissie zal uit 's werelds meest ervaren managers op het gebied van verkiezingstoezicht bestaan.

En in de tussentijd?

Democratie is gebaseerd op dialoog. Alle wereldburgers, inclusief de Amerikaanse burgers, zijn van harte welkom om zich te registreren. Met het uitbrengen van uw stem draagt u bij aan de mondiale dialoog over onderwerpen die éénieder aangaan. Aanvullend zullen gezaghebbende journalisten van alle continenten verzocht worden om hun mening over globale democratie te publiceren op deze site.

Doe mee aan dit experiment!

Het elektronisch stemmen staat regelmatig ter discussie. Is stemmen via Internet wel betrouwbaar? Kan het Internet werkelijk invloed hebben op de manier waarop een land, of zelfs de wereld, bestuurd wordt? Theworldvotes.org is het eerste mondiale e-democracy experiment, en u kunt er deel van uitmaken!